SÄÄNNÖT
- päivitetty versio alkuperäisestä, 4.08.2009 -

Askartelukirppis on tarkoitettu yksityishenkilöiden kirpputorimaiseen askartelutavaroiden myyntiin. Valmiita tuotteita täällä ei ole tarkoitus kaupata. Blogin ylläpitäjä ottaa valtuudet päättää, missä raja kulkee siinä, mitä myyntiin voi laittaa ja mitä ei. Täällä noudatetaan yleisiä lakeja ja asetuksia sekä tietysti hyviä tapoja. Tekijänoikeuksia rikkovaa materiaalia ei täällä kaupitella. Blogin ylläpitäjä ottaa valtuuden lisätä henkilön mustalle listalle eli myynti/ostokieltoon, jos sopimuksia rikotaan tai muutoin huonosti käyttäydytään. Säännöt on tehty noudatettaviksi ja sen takia, että homma pysyisi hallinnassa sekä blogin ylläpitäjällä että käyttäjillä.
Sääntöjä voidaan muuttaa ylläpitäjän vakaan harkinnan tai yleisen mielipiteen johdosta. Muutoksista ilmoitetaan blogissa ja uudet/korjatut säännöt kirjataan tänne.
Leimakuvien myyntiä rajoittaa tietyltä osin tekijänoikeudet, jotka myyjien pitäisi toki jo tietää! Monista eri syistä, askartelukirppiksellä ei sallita leimakuvien myyntiä, eikä ostoa. Samankaltaisista syistä askartelukirppiksellä ei myöskään sallita stanssattujen tai punchattujen koristeiden myyntiä, eikä ostoa.

Yleiset toimintaohjeet
Täällä myytävä tavara ei saa olla samanaikaisesti myynnissä missään muualla. Huom! On erittäin suotavaa, että vastaavaakaan tuotetta ei kaupattaisi samaan aikaan muualla. Tämä ei linkkipaikka muualle oleviin kohteisiin, kuten Huuto.net, käyttäjien omat blogit jne. Blogin ylläpitäjä ottaa valtuudet poistaa kaikki tälläiset kommentit.
Myyjä on vastuussa myymästään tuotteesta yleisten hyvin tapojen mukaisesti sekä ilmoitusvelvollinen blogin ylläpitäjälle siitä, kun kaupat ovat syntyneet ja ilmoituksen saa poistaa.
Ilmoittaminen täällä on ilmaista. Blogin ylläpitäjä hoitaa blogin toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla; oman jaksamisen, ehtimisen ja voimiensa mukaan. Kaikista tauoista (kyllä, blogin ylläpitäjäkin saattaa joskus vaikkapa lomailla) ilmoitetaan blogissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yllättäviäkin tilanteita saattaa eteen tulla, joten muistakaa, että blogin ylläpitäjä on vain yksi pieni ihminen, joka tietää kyllä mihin on lupautunut mutta kaikkeen ei aina voi varautua.

Myyjien ja ostajien velvollisuudet:
- Ostajalla on kommentilla jätetyn varauksen jälkeen 24h aikaa ottaa myyjään yhteyttä sähköpostilla. Jos jostain syystä tässä ajassa ei yhteydenottoa kuulu, myyjällä on oikeus laittaa tuote uudelleenmyyntiin.
- Myyjä on velvollinen postittamaan ostetun tuotteen 24h kuluessa siitä, kun tuotteen maksu näkyy myyjän tilillä tai ilmoittamaan ostajalle, jos postituksessa kestää kauemmin.
- Myyjä on velvollinen ilmoittamaan, kun tuote on myyty ja ko ilmoituksen saa poistaa blogista.
- Halutaan ostaa -palstalle ilmoituksen jättänyt on velvollinen ilmoittamaan, kun on haluttu tuote on löytynyt ja ko ilmoituksen saa poistaa blogista.

- Myyjä on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista ongelmista ostajan kanssa blogin ylläpitäjälle.
- Ostaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista ongelmista myyjän kanssa blogin ylläpitäjälle.

Myynti- ja ostotapahtumiin liittyvien tietojen keräys.
Blogin ylläpitäjä ottaa oikeuden kerätä tarvittavat toisaalla mainitut tiedot, jotta toiminta pysyisi hallinnassa ja mahdollisiin väärinkäytöksiin ja ongelmatilanteisiin olisi helpompi reagoida. Ylläpitäjä ei luovuta keräämiään tietoja ulkopuolisille tahoille, eikä käytä niitä omana itsenään mihinkään, seuraavaa poikkeusta lukuunottamatta.
Ylläpitäjä ottaa oikeudekseen luovuttaa varauksen tehneen sähköpostiosoitteen ko ilmoituksen myyjälle tilanteen niin vaatiessa.

Kaikki myyjät ja ostajat ovat nämä säännöt lukeneet ja ymmärtäneet parhaalla mahdollisella tavallaan ja sitoutuvat näitä noudattamaan.

Ylläpitäjillä on oikeus toimia täällä halutessaan sekä myyjänä että ostajana, joko ylläpitäjän nimikkeellä tai omana itsenään.